training & consult
Voor een systematische benadering
ABCDE methodiek
Welkom
Welkom

ABCDE training & consult is gespecialiseerd in scholing en advisering op het gebied van spoedeisende geneeskunde. Wij verzorgen diverse cursussen gebaseerd op de ABCDE-methodiek. Dit is een internationaal geaccepteerde benadering van een acute patiënt, waarbij elke letter in volgorde van belangrijkheid aangeeft welke medische problemen als eerste aangepakt moeten worden alvorens door te gaan naar het volgende.
Lees meer…

Sinds begin dit jaar is het door de overheid (Inspectie Gezondheidzorg, IGZ) verplicht gesteld dat alle artsen op de spoedeisende hulp (SEH) getraind zijn in de ABCDE-methodiek en Advanced Life Support (reanimaties). Verder moet er ten allen tijden een SEH-verpleegkundige aanwezig zijn die getraind is in de stabilisatie van traumapatiënten en de opvang van ernstig zieke kinderen. De IGZ zal zowel steekproefsgewijs als in haar onderzoek naar incidenten/calamiteiten op de SEH beoordelen of het ziekenhuis voldoet aan deze basiseisen. De Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) heeft in september 2010 een richtlijn uitgegeven waaraan een inwerkcursus SEH moet voldoen.ABCDE training arts artsen aios anios cursus acute geneeskunde spoedarts seh arts poortarts reanimatie atls als medicals mets abcde-methode spoedeisende hulp scholing trauma